Thursday, 06/10/2022 - 18:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học An Lập
 • Hướng dẫn hoạt động đọc to nghe chung trong tiết đọc thư viện
  | Trường Tiểu học An Lập | 188 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn hoạt động đọc cặp đôi trong tiết đọc thư viện
  | Trường Tiểu học An Lập | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn hoạt động đọc cá nhân trong tiết đọc thư viện
  | Trường Tiểu học An Lập | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn hoạt động cùng đọc trong tiết đọc thư viện
  | Trường Tiểu học An Lập | 201 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn xây dựng đề KTĐK môn Toán theo Thông tư 22/2016
  | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn xây dựng đề KTĐK môn Tin học theo Thông tư 22/2016
  | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên