Thứ năm, 30/11/2023 - 23:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học An Lập
 • Giáo án Tin học lớp 5 tuần 23-26
  | Trường Tiểu học An Lập | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 5 tuần 19-22
  | Trường Tiểu học An Lập | 296 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 4 tuần 23-26
  | Trường Tiểu học An Lập | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 4 tuần 19-20
  | Trường Tiểu học An Lập | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 3 tuần 23-26
  | Trường Tiểu học An Lập | 262 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 3 tuần 19-22
  | Trường Tiểu học An Lập | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 25
  | Trường Tiểu học An Lập | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 23
  | Trường Tiểu học An Lập | 250 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 24
  | Trường Tiểu học An Lập | 272 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 22
  | Trường Tiểu học An Lập | 244 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 21
  | Trường Tiểu học An Lập | 300 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 20
  | Trường Tiểu học An Lập | 278 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên