Thursday, 06/10/2022 - 17:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học An Lập
 • Giáo án Tin học lớp 5 tuần 23-26
  | Trường Tiểu học An Lập | 226 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 5 tuần 19-22
  | Trường Tiểu học An Lập | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 4 tuần 23-26
  | Trường Tiểu học An Lập | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 4 tuần 19-20
  | Trường Tiểu học An Lập | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 3 tuần 23-26
  | Trường Tiểu học An Lập | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Tin học lớp 3 tuần 19-22
  | Trường Tiểu học An Lập | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 25
  | Trường Tiểu học An Lập | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 23
  | Trường Tiểu học An Lập | 211 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 24
  | Trường Tiểu học An Lập | 226 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 22
  | Trường Tiểu học An Lập | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 21
  | Trường Tiểu học An Lập | 268 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tiếng Anh lớp 4 tuần 20
  | Trường Tiểu học An Lập | 231 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên