Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.